Rodzinny Festyn
23 września 2014
biblia
…i jest cudem w naszych oczach
4 października 2014

Nie chcę.

biblia

XXVI Niedziela zwykła

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy! Ten odpowiedział: Idę, Panie!, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: Nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią Mu: Ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć. (Mt 21,28-32)

  • Nie chcę. Ile razy Pan Bóg słyszał taką odpowiedź ode mnie, od Ciebie? Czy pamiętasz te sytuacje? Czy Pan patrząc wtedy na mnie, na Ciebie mógł powiedzieć: “Później jednak opamiętał się i poszedł.” ? Jak trudno nam czasami zgodzić się z wolą Boga. W pierwszym odruchu często mówimy: Nie chcę. Nie chcę, bo trudno, bo niewygodnie, bo kosztuje, bo nie umiem. Nie chcę, bo… A Chrystus wciąż nas uczy posłuszeństwa Ojcu. Jezu, posłuszny aż do śmierci ucz nas wypełniać wolę Ojca.

s. Agnieszka CSS