biblia
Boże, miej litość dla mnie grzesznika
22 października 2016
Niedziela misyjna w Czańcu
27 października 2016

Niedziela misyjna

Proszowice. 23 października br. obchodziliśmy Światowy Dzień Misyjny, nazywany również Niedzielą Misyjną. Rozpoczął on 90 – ty Tydzień Misyjny, którego hasło wiodące brzmiało: ”Ochrzczony to znaczy posłany”. Naszymi modlitwami otoczyliśmy w tym czasie misjonarzy i misjonarki, trudzących się dla głoszenia Ewangelii, pamiętając zwłaszcza o działającym do niedawna w Proszowicach księdzu Antonim Sokołowskim – naszym byłym proboszczu, a obecnie misjonarzu pracującym na Wybrzeżu Kości Słoniowej.

Z tej okazji grupa „Misyjne Płomyki Ducha Świętego” ze Szkoły Podstawowej nr 1, pod opieką s. Łucji Kramarz CSS, przystrojona w ubiory charakterystyczne dla poszczególnych kontynentów i krajów misyjnych, uczestniczyła we mszy św., animując liturgię słowa oraz idąc w procesji z darami. W ten sposób dzieci okazały jedność ze swoimi rówieśnikami z innych regionów naszego globu. Natomiast na nabożeństwa różańcowe przygotowały rozważania do poszczególnych tajemnic, a także poprowadziły wspólną modlitwę.

s. Łucja Kramarz CSS