Niedziela Oblicza – Spotkanie z Obliczem Jezusa
19 stycznia 2014
Po górach i dolinach
21 stycznia 2014

Niedziela Najświętszego Oblicza

„Hołd Chrystusowi Cierpiącemu oddajemy w drugą niedzielę po Objawieniu Pańskim, czcząc Najświętsze Oblicze Umęczonego Zbawiciela, którego mamy dostrzegać w każdym chorym, cierpiącym i potrzebującym pomocy człowieku. Jest to w naszym Zgromadzeniu tradycyjne święto i „dzień dobrych uczynków”. (Konstytucje)

Początki tego święta sięgają czasów średniowiecza, gdy żył jeszcze założyciel Zakonu, bł. Gwidon z Montpellier. Papież Innocenty III, który bardzo cenił  bł. Gwidona, po czterech latach od mianowania bł. Gwidona rektorem Szpitala Ducha Świętego, w specjalnym  brewe „Ad commemorandas nuptias” z 3 I 1208 r. informuje o swej decyzji ustanowienia w Szpitalu Ducha Świętego tzw. „ŚWIĘTEJ STACJI”. Papież polecił, by  w pierwszą niedzielę po Uroczystości Objawienia Pańskiego „chusta z wizerunkiem Jezusa z Bazyliki Piotrowej” była w uroczystej procesji przenoszona i wystawiana dla czci wiernych w miejscu, gdzie na co dzień ociera się umęczoną twarz Chrystusa, okazując miłosierdzie bliźnim w potrzebie. W te wyznaczoną niedzielę, w liturgii Kościoła jest odczytywana Ewangelia z opisem godów w Kanie Galilejskiej. „Innocenty III sądził bowiem, że posługę w szpitalu powierzonym Gwidonowi, można porównać do sześciu stągwi wody, którą Jezus przemienił w wino. Te sześć stągwi, o których mowa w Ewangelii, to jest sześć uczynków miłosierdzia. I te sześć stągwi – dorzuca papież­ – są zawsze pełne w tym gorliwym domu, ponieważ uczynki miłosierdzia są tu doskonale pełnione”.
Ceremonia Stacji Świętej odbywała się bardzo uroczyście. Przy śpiewie hymnów i kantyków Kanonicy Ducha Świętego nieśli w relikwiarzu ze złota i srebra, ozdobionym drogimi kamieniami, relikwię Najświętszego Oblicza Zbawiciela. Ojciec święty w otoczeniu kardynałów, osobiście brał udział w procesji, odprawiał Mszę Świętą i głosił homilię, aby lud nie odszedł głodny na duchu z tych tajemnych Godów – jak sam wyznał. Nie zapomniano również o obdarowaniu ubogich w tym świątecznym dniu. Wszystkim, którzy uczestniczyli w nabożeństwie i zobowiązali się pełnić posługę miłosierdzia wobec ubogich Szpitala Ducha Świętego, udzielony został odpust jednego roku.

„Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w umęczonym Obliczu Twego Syna objawiłeś nam swoją niepojętą miłość, spraw prosimy, by Boskie rysy Najświętszego Oblicza Jezusa odbiły się w naszych duszach, abyśmy byli do Ciebie podobni i zawsze Tobie oddani. Amen.”

{gallery}oblicze{/gallery}