Modlitwa wdzięczności i chwały w Roku Wiary
3 czerwca 2013
Wrażliwe serce
7 czerwca 2013

Oblicze

O Tobie mówi moje serce:
“Szukaj Jego oblicza!”
Szukam, o Panie, Twojego oblicza;
swego oblicza nie zakrywaj przede mną.

Psalm 27