Uwielbiając Ducha Świętego
24 maja 2015
Życie konsekrowane w Loretto
27 maja 2015

Oczekiwanie na Dar

Warszawa. Kaplica zakonna stała się wieczernikiem

dla sióstr, grupy Czcicieli Ducha Świętego, parafian i osób zaprzyjaźnionych z naszym Zgromadzeniem. Codziennie, przez czas nowenny przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego, wspólnie przyzywaliśmy obecności obiecanego Pocieszyciela. Modlitwa wezwaniami do Ducha Świętego i rozważanie Jego działania w konkretnych osobach pojawiających się na kartach Dziejów Apostolskich, otwierała nasze serca na przyjście Ducha Miłości, odkrywała Jego Osobę i sposób działania. W niedzielę, 17 maja modlił się z nami i głosił konferencje br. Grzegorz Brzeziński OFMCap. Ostatni dzień nowenny przeżywaliśmy w kościele parafialnym pw. Św. Pawła Apostoła; modlitewne czuwanie prowadzili wspólnie ks. Dariusz Zając, młodzież i siostry kanoniczki.

Dlaczego Duch Święty?

p. Jadwiga: Po pierwsze potrzeba wierzyć (że On jest i  działa). Jestem przekonana, że jeśli mam trudności to wszystkie sprawy się układają dzięki Duchowi Świętemu. On daje światło, gdzie postawić krok, by iść tą właściwą drogą.

p. Maria: Kocham Ducha Świętego. Wiem, że na Nim mogę polegać.

s. Otylia: Spotykam się z Duchem Świętym, by szukać mądrości: jak żyć, jak być świętą. To Duch Święty daje mądrość.

s. Juliana: „Bojaźń Boża jest początkiem mądrości” (Syr 1,14). Bojaźń Boża – dar Ducha Świętego prowadzi człowieka do wierności Bogu, wierności powołaniu, wierności temu, co wybrał.