biblia
Będziesz miłował…
29 października 2017
DSC 0516
Chrześcijańskie Granie 2017
31 października 2017

Październikowe spotkanie Czcicieli Ducha Świętego

SAM 0415

Kraków, Lotnicza. Dnia 24.10.2017r. odbyło się kolejne spotkanie grupy modlitewnej Czcicieli Ducha Świętego. W trwającym tygodniu misyjnym odmówiliśmy Koronkę do Ducha Świętego w intencji misjonarzy i misjonarek zmagających się z różnorodnymi problemami w swojej pracy ewangelizacyjnej. Modliliśmy się także za siebie samych, albowiem misje to nie tylko obce nam kulturowo miejsca na kuli ziemskiej, ale to przede wszystkim nasze serca i miejsca w nich nieobjęte Królestwem Chrystusa.

Smutkiem napełniła nas także wiadomość o nagłej śmierci p. Zbigniewa Przybyło, który od początku istnienia grupy modlitewnej był jej wiernym i aktywnym członkiem. Pan Zbyszek zmarł w nocy poprzedzającej nasze dzisiejsze spotkanie. Modlitwą różańcową objęliśmy jego duszę, zawierzając ją miłosierdziu Bożemu przez ręce Niepokalanej.

Na miejscu gdzie pan Zbyszek zwykle siadał podczas naszych spotkań postawiliśmy białą różę, symbol jego duchowej obecności i naszej pamięci o nim.

Ks. Prof. Stanisław Wronka kontynuował rozważanie dalszego fragmentu Ewangelii św. Łukasza 6, 6-11 dotyczący uzdrowienia człowieka z uschłą ręką. Pan Jezus w tej sytuacji celowo prowokuje uczonych w Piśmie i faryzeuszy, aby ukazać bezpodstawność ich zarzutów oraz absurdalność narzuconych przepisów, które nie są wcale dziełem Boga tylko ich ludzkim wymysłem. Na uwagę zasługuje fakt, że Pan Jezus w niczym nie przekroczył nakazów Prawa obowiązujących w szabat. Wypowiedział tylko do chorego człowieka słowo, które go uzdrowiło, a to nie było przekroczeniem Prawa. Zaślepienie w gniewie, złości i nienawiści odbiera zdolność logicznego myślenia i zamyka na Boże światło i prowadzenie.

Zakończeniem dzisiejszego spotkania była wspólna modlitwa z siostrami w kaplicy – Nieszpory oraz nabożeństwo różańcowe.

Kolejne spotkanie 14.11.2017r.

s. Petra CSS