DSC02516
Tydzień misyjny w Międzybrodziu Bialskim
28 października 2017
SAM 0415
Październikowe spotkanie Czcicieli Ducha Świętego
31 października 2017

Będziesz miłował…

biblia

XXX Niedziela Zwykła

Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał, wystawiając Go na próbę: Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy. Mt 22,34-40

  • Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Będziesz miłował… – to sedno tych dwóch przykazań. Pan pyta dziś nas o miłość. Jak Go kochamy? Jak kochamy siebie a jak drugiego człowieka. Jaka jest ta nasza miłość? Co powiesz Panu?

s. Agnieszka CSS