Odeszła do Pana s. Gregoria
20 kwietnia 2015
Zatwierdzenie Zakonu
22 kwietnia 2015

Pogłębiając papieskie dziedzictwo

Międzybrodzie Bialskie. Kościół parafialny św. Marii Magdaleny, od maja 2014 r. cieszy się posiadaniem relikwii św. Jana Pawła II. Dla pogłębienia papieskiego dziedzictwa, dnia 16-go każdego miesiąca, organizowane są specjalne nabożeństwa, którym przewodniczą zaproszeni kapłani.

W czwartek,16 kwietnia 2015 r. został zaproszony o. Wiesław Wiśniewski – Moderator Towarzystwa Ducha Świętego z Krakowa, który przybył razem z Nowicjuszami.

Przed wieczorną Eucharystią, modlitwę różańcową z rozważaniami poprowadzili Bracia Nowicjusze, odmawiając tajemnice w kilku językach: po ukraińsku, rosyjsku, hiszpańsku i niemiecku. Mszę Świętą koncelebrowali: ks. Proboszcz Piotr Konieczny i o. Wiesław Wiśniewski, który wygłosił kazanie. Kaznodzieja przypomniał nauczanie Papieża Polaka dotyczące Przykazania II Dekalogu: Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremnie. Zwrócił uwagę na zobowiązania płynące z faktu noszenia imienia chrześcijanina przez każdego wyznawcę Chrystusa Zmartwychwstałego. Na zakończenie Eucharystii wszyscy obecni w kościele ucałowali relikwie Świętego Papieża i przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II wypraszali sobie i bliskim potrzebne łaski do życia według Dekalogu.

W kaplicy zakonnej, bracia i siostry uwielbiali Boga śpiewem Nieszporów. Wspólne spotkanie przy stole, dawało okazję do dzielenia się radością z otrzymanego powołania do szerzenia kultu Ducha Przenajświętszego i służenia potrzebującym w Zakonie Ducha Świętego.

Bracia opuszczali ten uroczy zakątek polskiej ziemi, ubogaceni piękną liturgią,
a także zachwyceni wielkością Boga objawioną w wiosennej przyrodzie pobliskich Gór Małego Beskidu i spokojnych fal Jeziora Międzybrodzkiego.

s. Irena Drozd CSS