Młodzi konsekrowani
27 września 2022
Juniorat na sesji formacyjnej
4 października 2022

Sesja formacyjna – Warszawa

W dniach 30 IX – 02 X 2022 r. w domu zakonnym w Warszawie, przy ul. Kobielskiej, odbyła się Sesja Formacyjna „WIARA – OPARCIE SIĘ NA CHRYSTUSIE.

Celem  Sesji  była  duchowa  odnowa  i  umocnienie  na  drodze  życia  konsekrowanego oraz  budowanie  siostrzanych  więzi.  Siostry  przyjechały z naszych wspólnot w Polsce.

Program sesji obejmował: konferencje tematyczne, Eucharystia, modlitwa i rozważania, dzielenie się doświadczeniem  wiary,  wyjazd  do  Muzeum  Jana  Pawła  II  i  Prymasa  Wyszyńskiego w  Świątyni  Opatrzności  Bożej,  spacer  ulicami  Starego  Miasta.

Prelegenci:

  • Prof. Maria Ryś – UKSW
  • P. Iwona Czarcińska – Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie
  • O. Marek Iwański OFM Conv. z Wyszogrodu nad Wisłą

s. Honorata CSS