LEDNICA SENIORA
8 października 2015
Dziecięce Róże Różańcowe
12 października 2015

… sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj…

biblia

XXVIII Niedziela Zwykła

Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę. On Mu rzekł: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: Jak trudno jest bogatym wejść do królestwa Bożego. Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego <tym, którzy=”” w=”” dostatkach=”” pokładają=”” ufność=””>. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: Któż więc może się zbawić? Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Jezus odpowiedział: Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. (Mk 10,17-30)

  • Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego… Spojrzał nie dlatego, że młodzieniec był “doskonały”, spojrzał z miłością tak po prostu… Miłość jest pierwsza… Ona nie jest za “coś”, za “dobre sprawowanie”. Miłość Pana Jezusa jest bezinteresowna i to ją różni od naszej… Jakie jest moje spojrzenie na drugiego człowieka? Kiedy w tym spojrzeniu widzi on naprawdę miłość? Jezus spojrzał z miłością na niego… Bądź w tym Jezusowym spojrzeniu i spójrz, co w tobie wtedy się dzieje, co odkrywasz…
  • Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: Jak trudno jest bogatym wejść do królestwa Bożego. O jakim bogactwie mówi Pan Jezus? Czy należysz do tych “bogatych”? Nie odpowiadaj zbyt szybko. Bogactwo materialne, to tylko część tego bogactwa. To także zdolności, talenty, wykształcenie, zdrowie, bogactwo duchowe… Czy naprawdę tego nie masz? Czy to sprzedałeś, rozdałeś? A może wciąż kurczowo trzymasz w swoim ręku?
  • Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną. Potrafisz?

s. Agnieszka CSS