Stacja I: Pan Jezus przed Piłatem
18 marca 2015
Stacja III: Pan Jezus upada pod krzyżem
20 marca 2015

Stacja II: Pan Jezus bierze krzyż

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste…

Na Twej twarzy dalej pokój. Bierzesz krzyż. Jest ciężki. Na Twej twarzy widać wysiłek. I zgodę… Ty wiesz, co czynisz… czynisz wszystko nowe.

Któryś za nas cierpiał rany…

s. Agnieszka CSS