Modlitwa maturzystów
5 listopada 2019
„Jezus a kobiety”
23 listopada 2019

Światowy Dzień Ubogich 2019

„W bliskości biednych Kościół odkrywa, że jest ludem, który, będąc rozproszonym między wieloma nacjami, jest powołany, aby dawał nikomu odczuć, że jest obcy albo wykluczony, ponieważ wszystkich włącza we wspólne kroczenie drogami zbawienia. Sytuacja biednych zobowiązuje, aby nie trzymać na dystans Ciała Pana, który w nich cierpi. Jesteśmy raczej wezwani, ażeby dotykać Jego Ciało, aby zaangażować się osobiście w służbę, która jest autentyczną ewangelizacją.”

Z Orędzia Papieża Franciszka na III Światowy Dzień Ubogich

Papież Franciszek, ustanawiając 3 lata temu Światowy Dzień Ubogich, zaprosił nas, abyśmy z wrażliwym i otwartym sercem szli do najuboższych i zbliżyli się do tych, którzy są samotni i odrzuceni.

W tym roku już po raz trzeci na krakowskim Małym Rynku otwarty został na kilka dni (od 14 do 17 listopada) Namiot Spotkań. Wśród wielu inicjatyw, które w tym czasie miały miejsce, ta była szczególną odpowiedzią na wołanie Ojca Świętego Franciszka. Doświadczenie spotkania, które zbliża i umożliwia wzajemne zrozumienie, było w tych dniach także naszym udziałem.

Siostry pomagały nie tylko  przy wydawaniu posiłków, ale uczestniczyły także we wspólnej modlitwie. Nie zabrakło czasu na śpiew i taniec, które były częścią tegorocznego programu spotkania w Namiocie. W wielu rozmowach ludzie ubodzy dzielili się z nami swoim życiem i troskami. Przez ten wyjątkowy czas, to ubodzy ubogacili nas i nauczyli wrażliwej otwartości na drugiego człowieka.

s. Judyta CSS