Październik z duchaczkami w stolicy
31 października 2019
Światowy Dzień Ubogich 2019
22 listopada 2019

Modlitwa maturzystów

W Centrum Spotkań i Dialogu w Skorzeszycach k. Kielc maturzyści diecezji kieleckiej przeżywali swoje 3 dniowe rekolekcje. W czterech grupach rekolekcyjnych uczestniczyło 350 młodych ludzi.

Tak jak w ubiegłym roku oprócz kapłanów, katechetów i wychowawców towarzyszyła im s. Edyta Wesołowska, która animowała śpiew w czasie Liturgii Eucharystycznej, nauczyła młodzież modlić się Koronką ku czci Ducha Świętego, głosiła konferencję o Duchu Świętym. Młodzi byli chętni do współpracy i twórczego dialogu, zwłaszcza w czasie warsztatów różańcowych prowadzonych przez siostrę, podczas których poruszane były poważne i mniej poważne tematy. Niech ten piękny czas zaowocuje w życiu młodych.

Życzymy maturzystom otwarcia na światło Ducha Świętego oraz podejmowania wyborów zgodnych z Bożą wolą.