Miłość rodzi miłość
17 lutego 2020
Moc Ducha Świętego
19 lutego 2020

Te Deum w Lublinie

16 lutego w Parafii św. Mikołaja na Czwartku lubelska wspólnota sióstr kanoniczek wraz z rodzinami z prowadzonego przez siostry przedszkola integracyjnego zebrała się na dziękczynnej Mszy św. za posługę sióstr na terenie parafii w kontekście obchodzonego w Zgromadzeniu jubileuszu 800-lecia Zakonu Ducha Świętego w Polsce Dziękowałyśmy wspólnie z tymi, wśród których żyjemy i pracujemy. Razem z nimi stanęłyśmy przy ołtarzu, aby zawierzyć Panu Bogu przeszłość, teraźniejszość i otworzyć się na to, do czego jeszcze zaprosi nas Duch Święty.

Ta Msza św. wpisuje się w cykl comiesięcznych Mszy św., w których uczestniczymy z rodzinami naszych wychowanków. Cieszy nas, że coraz częściej przychodzą na nie absolwenci przedszkola. A gdy jeszcze podczas nich chcą służyć swoim talentem, cieszy nas to tym bardziej. W ten sposób możemy obserwować, jak zasiane przed laty ziarno wzrasta, a charakterystyczny rys średniowiecznych Szpitali Ducha Świętego – kształtowanie wrażliwości estetycznej w oparciu o muzykę przybiera nowe formy.

Podczas Mszy św. w darze przedszkole ofiarowało parafii bursę. Chcieliśmy w ten sposób nawiązać do charyzmatu Zgromadzenia – posługi chorym i przez ręce kapłanów dotrzeć do chorych naszej parafii.

s. Agnieszka CSS