Pragnę – piąte słowo
12 maja 2017
biblia
Niech się nie trwoży serce wasze…
14 maja 2017

Trwam – szóste słowo

Każdy dzień różni się od poprzedniego… różnią się też nasze emocje, myśli… ale są rzeczy tak ważne, że powinny być niezmienne. TRWAĆ… trwać w tym co dobre, wartościowe… trwać w podjętych postanowieniach, decyzjach… trwać w miłości…

W dzisiejszym tak zmiennym i szybkim świecie, trwanie może wydawać się wprost niemożliwe. Czy jestem w gronie ludzi, którzy trwają? Trwają na modlitwie, w dobrym, w miłości… trwają w postanowieniu pójścia za Jezusem?

s. Pia CSS