krzyz
Pod krzyżem
12 marca 2013
biblia
I Ja ciebie nie potępiam
16 marca 2013

Wielki Post w klasztorze – pustynia rekolekcyjna

W wielu parafiach w Wielkim Poście odbywają się rekolekcje… czas odnowy, czas na który czekają dzieci, młodzież i dorośli. Również w życiu zakonnym rekolekcje to czas szczególny, czas łaski. Raz do roku odprawiamy 8-dniowe rekolekcje w ciszy, takie rekolekcje poprzedzają też wszystkie ważne momenty w naszym życiu, jak np. śluby zakonne, przyjęcie do nowicjatu, jubileusze… jednak pomimo tych rekolekcji żadna osoba konsekrowana nie wyobraża sobie Wielkiego Postu bez takich dni większego skupienia, które wewnątrz klasztornych murów nazywamy „małymi rekolekcjami”. Te trzy dni to nic innego jak wyjście na pustynię, aby wsłuchać się w Boży głos i przygotować serce do najważniejszego czasu w roku: Triduum Paschalnego i Zmartwychwstania.
Pan sam chce dać nam ten czas, czas miłości i powtarza wciąż cicho: „zwabię ją i wyprowadzę na pustynię i przemówię do jej serca” (Oz 2, 16). Nic lepiej nie przygotuje nas na przeżycie Krzyża i Zmartwychwstania jak pustynia i otwarte serca.
Życzę każdemu z was pięknego, głębokiego czasu pustyni…

s. Pia