823 lata temu…
22 kwietnia 2021
Jubileuszowe dziękczynienie w Rzymie
25 kwietnia 2021

Wszystko mogę w Tym, który…

Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” – te słowa stały się inspiracją do przeżywania rekolekcji powołaniowych, które odbyły się w dniach 16-18.04.2021r. w naszym klasztorze przy ul. Lotniczej 4 w Krakowie. Niezwykły czas wypełniony twórczym spotkaniem z Panem i ludźmi, wzajemne ubogacenie się i dostrzeżenie, że łaska Pana uzdalnia każdego człowieka do czynów, przekraczających ludzkie słabości – to kilka rzeczywistości, towarzyszących rekolekcjom. Jak stwierdziła jedna z uczestniczek: były to „rekolekcje inne niż wszystkie„, które przeżyła do tej pory. Bóg niech będzie uwielbiony za dynamizm naszej wiary, za przekraczanie schematów, które ograniczają naszą wyobraźnię miłosierdzia.

Kolejne rekolekcje, kolejny czas szczególnego otwierania się na Pana będzie miał miejsce w Międzybrodziu Bialskim w dniach 30.04-2.05.2021r.. Zapraszamy. Pan niech kształtuje nasze wnętrza.

s. Virginia CSS