Kronika ostatnich wydarzeń w Burundi
12 września 2018
Niezwykła Misjonarka
24 września 2018

Z wiarą w moją przyszłość

Busko Zdrój. Dnia 19 września b.r., dziewczęta ze szkoły średniej i III klasy gimnazjum spotkały się w naszym domu zakonnym. Tematem wiodącym podczas wygłoszonej konferencji przez ks. Andrzeja Kaletę była wiara i jej wpływ na nasze codzienne postępowanie. Wspólna adoracja Jezusa w Najświętszej Eucharystii i modlitwa do Ducha Świętego, były czasem zatrzymania się i powierzenia Bogu trosk codzienności.

Dopełnieniem tego była wspólna agapa, podczas której dziewczęta dzieliły się swoimi doświadczeniami przeżywania wiary.

s. Chrystiana Budzyńska CSS