Nowa Przełożona generalna
2 lipca 2020
50 lat wiernej miłości
19 lipca 2020

Zakończenie XVII Kapituły Generalnej

Siostry delegatki XVII Kapituły Generalnej

Jedność i miłość w Duchu Świętym!

W Domu Generalnym w Krakowie dobiegła końca XVII Kapituła Generalna Zwyczajna, trwająca od 29 czerwca do 08 lipca 2020 r.

2 lipca 2020 roku siostry delegatki obecne na kapitule wybrały nową Radę generalną,  która razem z wybraną tego dnia Przełożoną generalną, m. Kazimierą Gołębiowską, tworzy na najbliższe sześć lat Zarząd generalny Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia.

W skład nowej Rady generalnej weszły:

  1. s. Edyta Wesołowska – Wikaria generalna
  2. s. Felicja Urban – II Radna generalna
  3. s. Antonina Wojdyła – III Radna generalna
  4. s. Dobromiła Kurek – IV Radna generalna

W pracy pomagają Zarządowi generalnemu nowe urzędniczki generalne:

  1. s. Maria Najowicz – Sekretarka generalna
  2. s. Martyna Hanusiak – Ekonomka generalna

Nowej Matce Generalnej Kazimierze Gołębiowskiej oraz nowemu Zarządowi Zgromadzenia życzymy Bożego błogosławieństwa, światła i darów Ducha Świętego w posłudze Zgromadzeniu.

Prowadź nas, Duchu Prawdy, drogami miłosierdzia.