O świcie nad jeziorem…
1 maja 2013
Przyzywając Ducha Świętego – Veni! Przyjdź!
10 maja 2013

Zatrzymać się

„Aby słuchać Pana, musimy nauczyć się kontemplować Go,
dostrzec Jego nieustanną obecność w naszym życiu.
Trzeba się zatrzymać, aby z Nim rozmawiać,
wraz z modlitwą dać Mu miejsce.”

Papież Franciszek