MISJE –„OCHRZCZENI I POSŁANI”
12 października 2019
Odliczanie czasu…
19 października 2019

Żywy Pomnik Św. Jana Pawła II

Nasze Zgromadzenie od wielu lat angażuje się w troskę duchową i materialną o Żywy Pomnik św. Jana Pawła II, czyli bardzo zdolnych stypendystów, pochodzących z ubogich rodzin. We współpracy z Fundacją Dzieło Nowego Tysiąclecia, włączamy się z młodzieżą, którą katechizujemy w kwestowanie na rzecz stypendystów.

Nasze Siostry, w ramach wolontariatu, również wyjeżdżają na obozy wakacyjne ze stypendystami. W bieżącym roku s. Tarsycja była – podobnie jak w poprzednich latach – na dwóch obozach: dla studentów w Legnicy (600 studentów) i dla młodzieży szkoły średniej, gimnazjum oraz klas ósmych w Toruniu (1000 stypendystów). Natomiast s. Edyta była z maturzystami w Myczkowcach (200 stypendystów).

Jest to wyraz naszej wdzięczności dla św. Jana Pawła II, który posługiwał naszemu Zgromadzeniu, ale też realizowanie charyzmatu miłości miłosiernej wobec potrzebujących, w tym wypadku młodzieży z rodzin ubogich. Praca z taką młodzieżą to sama radość.

s. Tarsycja CSS