100-lecie CUDU NAD WISŁĄ
25 sierpnia 2020
Odeszła do Pana – s. Urszula Kuca CSS
27 sierpnia 2020

121 ROCZNICA URODZIN

26 sierpnia 1899 roku przyszła na świat Chaje Kalb, dzisiaj – Czcigodna Służebnica Boża Siostra Emanuela Maria Magdalena Kalb.

Dziękując Bogu za dar jej życia, „powołania do wiary świętej” i do naszego Zakonu, Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego, prośmy z ufnością o dar jej beatyfikacji.

Niech jej wstawiennictwo wyprosi u Boga potrzebne łaski tym wszystkim, którzy zwracają się do niej w swoich trudnych spawach, potrzebach, przedstawiając z ufnością swoje intencje.

Nam wszystkim, w Dniu Urodzin Czcigodnej Służebnicy Bożej Siostry Emanueli, niech towarzyszą jej słowa: „Warto ofiarować życie dla sprawy większej niż życie samo, zasługującej przeto, by wszystkie siły dla niej wyczerpać”.

s. Immaculata Kraska