W południe życia
18 czerwca 2013
Trzydzieste Siostry
27 czerwca 2013

A wy za kogo Mnie uważacie?

biblia

Dwunasta Niedziela zwykła

Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?»
Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał».
Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»
Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego».
Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili.
I dodał: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».
Potem mówił do wszystkich: «Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa». Łk 9, 18 – 24

A wy za kogo Mnie uważacie? Za kogo uważam Jezusa? Kim On dla mnie jest? Nie odpowiadaj od razu, pospiesznie. Niech to pytanie Chrystusa, jakie kieruje do swoich uczniów, wybrzmi w Tobie. Dopiero wtedy w całej prawdzie i prostocie odpowiedz … sobie i Chrystusowi.

Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje. Jeśli… Czy naprawdę chcę iść za Jezusem? On prowadzi do swej chwały, ale przez Kalwarię. Czy naprawdę chcę iść? Jeśli chcę, to trzeba mi spełnić Chrystusowe warunki: zaprzeć się samego siebie, wziąć co dnia swój krzyż i Go naśladować. Co to jednak znaczy w moim życiu? Jak mam zapierać się samego siebie? W czym? Co kryje w sobie mój krzyż? Krzyż, który muszę brać na nowo co dnia… Co dnia czyli każdego dnia. I co to znaczy naśladować Chrystusa? Naśladowanie związane jest z patrzeniem. Najpierw muszę patrzeć na Chrystusa, by umieć Go naśladować. To jedno zdanie wypowiedziane dziś przez Chrystusa może być niezmiennie moim rachunkiem sumienia. Stając przed Panem popatrz, jak to słowo Jezusa realizuje się w Twoim życiu.

s. Agnieszka CSS