Powołanie – wrażliwe serce
24 października 2022
Powołanie – krok w nieznane
14 listopada 2022

Audiencja prywatna u papieża Franciszka

12 listopada Ojciec Święty Franciszek przyjął na audiencji Przełożoną generalną naszego Zgromadzenia m. Kazimierę Gołębiowską oraz matkę federalną klasztorów Zakonu Ducha Świętego w Hiszpanii m. Candelarię Mejías Negreirę. Spotkanie było okazją do wyrażenia Ojcu Świętemu zapewnienia o naszej stałej modlitwie w Jego intencji. W darze od wszystkich sióstr Zgromadzenia Ojciec Święty otrzymał namalowany przez s. Christellę Urbańską obraz Założyciela Zakonu, Ojca Gwidona z Montpellier, a także kielich i ornat – wspólny dar sióstr z Polski i Hiszpanii.