Jestem kochanym grzesznikiem
20 grudnia 2014
Składamy życzenia świąteczne
22 grudnia 2014

Będzie On wielki…

biblia

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski. Pan z Tobą”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego ojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”. Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł. Łk 1, 26- 38

  • Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego ojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Gdy te słowa zestawimy z obrazem betlejemskiej groty, wydają się być one niezrozumiałe. Jakże inaczej wielkość rozumie Bóg… Żłób, siano, zwierzęta wokół i bezbronne Dziecko – Bóg, który tak bardzo się uniżył…, a potem wyszydzenie, śmierć na krzyżu… Czy Bóg nie dotrzymał swojej obietnicy? Nie, to człowiek mógł ją nieopacznie zrozumieć, po swojemu, według ludzkiej logiki. A Maryja? Słucha, pyta i rozważa. Prośmy Pana o postawę Maryi dla nas, abyśmy nie rozminęli się ze słowem Boga, abyśmy pojęli obietnicę Boga względem nas…

s. Agnieszka CSS