Są takie święta…
29 grudnia 2016
Nowy 2017 Rok
1 stycznia 2017

Bóg zakochany w prostocie

biblia

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki

Pasterze udali się z pośpiechem do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie [Matki] (Łk 2, 16-21).

Sugestie do modlitwy Bożym Słowem:

  • „…znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie” – trudno wyobrazić sobie większą prostotę i zwyczajność. Bóg lubi „ukrywać” się w tym, co w naszym życiu ubogie i zwyczajne – czasem aż do bólu. Przywołaj w swojej pamięci i wyobraźni te miejsca i zdarzenia – najprostsze, najzwyczajniejsze, najuboższe … Popatrz na nie jako na „miejsca”, w których przychodzi do Ciebie Pan ze swoją łaską.
  • „Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu” – zaproś Maryję do tych „miejsc najprostszych i najuboższych” z pierwszego punktu modlitwy a także do wszystkiego, co przyniesie ze sobą 2017r. Proś Ją, aby uczyła cię spotykać Pana w ubóstwie i prostocie
  • A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli – zaproś do swojej modlitwy pasterzy. Proś ich, aby pomogli ci dostrzec zwyczajne, a zarazem wielkie działa Boże w twoim życiu, zwłaszcza w ostatnim czasie. Razem z pasterzami wielbij i wysławiaj Boga za wszystko…

s. Maria CSS