Powołani do świętości
21 listopada 2021
Pierwsze miesiące we Francji
1 grudnia 2021

Czas to miłość

W Warszawie odbyły się dwie sesje formacji ciągłej dla Sióstr naszego Zgromadzenia, które zorganizowała s. Przełożona Felicja Urban. Spotkaniu towarzyszył bł. Ks. Kard. Stefan Wyszyński, którego Organizatorka nazwała wzorem dla współczesnych zakonników. Konferencje na ten temat wygłosił o. dr Ireneusz Klimczyk OFM Conv. z Instytutu Maryjno-Kolbiańskiego w Niepokalanowie. Również o bł. Kard. Wyszyńskim opowiedziała, dając świadectwo p. Iwona Czarcińska, Członkini Instytutu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, przybliżając Go jako współczesnego pedagoga, prowadzącego nas w danym nam czasie do świętości. Podczas drugiej sesji o umiłowaniu powołania mówił Proboszcz z par. Nawrócenia św. Pawła w Warszawie ks. Bogusław Kowalski.

By nie zmarnować danego nam przez Opatrzność czasu, ale przemieniać go w miłość, a tym samym przybliżać się ku szczęśliwości wiecznej p. Prof. Maria Ryś  z UKSW (Katedra Psychologii Rozwoju, Wychowania i Rodziny w Warszawie) ukazała, że trudne sprawy, a nawet konflikty nie muszą prowadzić do złego i stawać się dla nas zagrożeniem, ale szansą dla naszego rozwoju. Podczas wykładu były też i ćwiczenia, w których pojawiła się refleksja dlaczego ci, których kochamy nieraz nie czują się przez nas kochani. Poznanie języków miłości (p. Profesor przedstawiła koncepcję G. Chapmana) to jedna z recept na szczęśliwą i udaną wspólnotę, kochającą się mimo swoich braków.

Formacja zakonna trwa całe życie. To ciągłe poznawanie Pana Boga, który jest Miłością. I poznawanie siebie, aby patrzeć na świat Jego oczami. Formacja ta obejmuje wszystkie wymiary życia człowieka.  Powinna prowadzić do przyswajania sobie myśli i uczuć Chrystusa – Oblubieńca skierowanych ku Ojcu. My, którzyśmy się zdecydowały odpowiedzieć pozytywnie na Boże zaproszenie, jesteśmy wezwane do nieustannego oczyszczania naszego serca. Oznacza to  uwalnianie się od tego wszystkiego, co przeszkadzałoby nam odpowiadać Bogu z miłością. Mamy na to wyznaczony czas. To dar Boży. Powinniśmy go zamienić w miłość.

W ramach ciągłej formacji Siostry uczestniczą w rekolekcjach, dokształceniach, sesjach oraz indywidualnie starają się o rozwój duchowy i osobistą pracę we wszystkich wymiarach ludzkiego życia.

s. Otylia CSS