Czas to miłość
29 listopada 2021
Powrót do źródeł
10 grudnia 2021

Pierwsze miesiące we Francji

Od trzech miesięcy siostry przebywające we Francji czynnie włączają się w życie i apostolstwo parafii św. Frezala w Marvejols. Uczestniczą w codziennej Eucharystii, Modlitwie Liturgicznej Dnia i modlitwie różańcowej z kapłanami i wiernymi w kaplicy domowej. Spotykają się na modlitwie z grupą Żywego Różańca raz w miesiącu. W każdy wtorek od godz. 21.00 do 22.00 włączają się w modlitwę prowadzoną przez Wspólnotę modlitewno-uwielbieniowo-wstawienniczą.  

W duchu charyzmatu bł. Gwidona z Montpellier s. Przełożona Talita jako pielęgniarka służy chorym i niepełnosprawnym w Ośrodku Specjalistycznym. Siostry odwiedzają chorych w Domu Opieki oraz osoby samotne w ich domach prywatnych. Swoją obecnością wnoszą radość i przez twórcze dialogi udoskonalają znajomość języka francuskiego. Wraz z członkami grupy parafialnej odwiedzają osoby niepełnosprawne w ośrodkach rehabilitacyjnych.

 S. Aleksandra posługuje jako zakrystianka w kaplicy i w kościele parafialnym. S. Irena włącza się w katechizację dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Wielką radość sprawia dzieciom śpiew polskich piosenek religijnych z gestami (przetłumaczonych na j. frncuski), jak: „Kto stworzył”, „Jesteś Królem”, „Jezus jest tu” czy „Taki duży, taki mały”. 

Aktualnie dwie młodsze siostry robią intensywny kurs języka francuskiego w szkole w Mende.

Siostry w miarę możliwości biorą udział w spotkaniach różnych grup parafialnych i diecezjalnych.

Wierni okazują wiele życzliwości i wyrazy wdzięczności za obecność sióstr we wspólnocie parafialnej. Wspólnie prośmy Ducha Świętego o ożywienie wiary w narodzie francuskim „Pierworodnej Córce Kościoła” jak św. Jan Paweł II nazywał Kościół we Francji.

s. Irena CSS