Bł. Karolina Kózkówna na Hucie
25 listopada 2016
napis
Nowe znajomości
30 listopada 2016

Czuwajcie…

biblia

I Niedziela Adwentu

Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Mt 24, 37- 44

  • Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. Czuwajcie… Czym wypełnisz to czuwanie? Czy wiesz, dlaczego czuwasz? Kogo oczekujesz?
  • … i wy bądźcie gotowi… Być gotowym na spotkanie Pana – to wyzwanie na całe nasze życie. Czy ono nie jest adwentem? I jeśli czytasz te słowa, to znaczy, że trwa dłużej niż 4 tygodnie. Nie przegap tego czasu. Nie zmarnuj czasu łaski.

s. Agnieszka CSS