Archidiecezjalny meeting
28 stycznia 2015
Dzień Życia Konsekrowanego
2 lutego 2015

Czy Jezus może zadziwić?

biblia

4 niedziela zwykła B

“Przyszli do Kafarnaum. Zaraz w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej”. Mk 1,21 – 28

Sugestie do modlitwy Słowem Bożym:

  • Zdumiewali się Jego nauką – dwukrotnie w dzisiejszej Ewangelii jest mowa o zdumieniu się słowem i działaniem Jezusa.
    Czy twoja więź z Jezusem jest na tyle żywa i autentyczna, że zdumiewasz się Jego Słowem, które w konkretnych sytuacjach kieruje do ciebie i Jego działaniem, którego doświadczasz? Proś w tej modlitwie o żywe doświadczenie obecności i działania Jezusa w Twoim życiu, o umiejętność “zdumienia się” Jego Osobą i sposobem prowadzenia Ciebie.
  • Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę – zaproś Jezusa do tych miejsc w twoim sercu i działaniu, w których czujesz, że “nie masz władzy nad sobą” – nad swoimi emocjami, zniewoleniami, słabościami i ograniczeniami. Jezus ma władzę nad wszystkim, zwłaszcza nad tym, wobec czego doświadczasz swojej bezradności.

s. Maria CSS