Oblicze
Święto Oblicza Pańskiego
14 stycznia 2017
Święto Oblicza Pańskiego
15 stycznia 2017

…dał takie świadectwo…

biblia

II niedziela zwykła

Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo: Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym. (J 1,29-34)

  • Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu… Jan Chrzciciel czekał na Jezusa, jego serce trwało w oczekiwaniu i wypatrywaniu Jezusa… Takie serce nie pozostanie zimne i obojętne, kiedy Jezus będzie blisko. Jakie jest Twoje serce?
  • Jan dał takie świadectwo… Jan daje świadectwo o Jezusie: Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym. Ale Jan daje również świadectwo o swoim spotkaniu z Jezusem: Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem… Siostro i bracie, a gdybyś to Ty miał/ła dać dzisiaj swoje własne świadectwo o Jezusie i o swoim spotkaniu z Nim, to jak ono by brzmiało? Może warto wziąć kartkę i napisać swoje osobiste świadectwo… Czy w ogóle wiesz kim dla Ciebie jest Jezus? Czy doświadczyłeś/łaś spotkania z Nim?

s. Pia CSS