Trzydzieste Siostry
27 czerwca 2013
Czy wiara się opłaca?
29 czerwca 2013

Kapie łaska

Nie ma chwili w naszym życiu bez Bożej łaski…
Nie ma chwili w naszym życiu, w której nie byłoby Go…
Nie ma chwili w naszym życiu bez Jego Miłości…

Kap, kap, kap
kapie łaska
płynie łaska
delikatnie
tak subtelnie
jak rosa opada
ożywia
przenika
kap, kap, kap
kapie łaska
wyjdź bez parasola

s. Pia CSS

“Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali – łaskę po łasce” J 1, 16