DSCF1269
Krzyż
23 marca 2012
wielkanoc
Dlaczego cierpienie?
5 kwietnia 2012

Mądry Ogrodnik

biblia

V Niedziela Wielkiego Postu B

… Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę . Ojcze, wsław Twoje imię!”. Wtem rozległ się głos z nieba: “Już wsławiłem i jeszcze wsławię”. Tłum stojący [to] usłyszał i mówił: “Zagrzmiało!” Inni mówili: “Anioł przemówił do Niego”. Na to rzekł Jezus: “Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony , przyciągnę wszystkich do siebie”.To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.J 12,20-33

Sugestia do modlitwy Słowem Bożym:

  • Proś Pana, aby w historii twego życia pomógł ci odnaleźć takie sytuacje, w których jakieś “ziarno” musiało w tobie umrzeć (a może teraz umiera), aby On mógł ci dać coś nowego i piękniejszego. Proś Pana, aby przymnożył ci wiary, odwagi i mądrości “obumierającego ziarna”