Poświęcenie kaplicy pw. Ducha Świętego
8 grudnia 2022
Święto Oblicza Pańskiego
15 stycznia 2023

Msza św. za Dobroczyńców

W środę 14 grudnia 2022 r. o godzinie 17.00 w kaplicy pw. Ducha Świętego została odprawiona Msza św. w intencji wszystkich osób zaangażowanych w tworzenie Duchackiego Centrum Młodych „Ruah” i kaplicy pw. Ducha Świętego. Eucharystii przewodniczył Ks. prałat Grzegorz Szczewczyk. Po wspólnej modlitwie Przełożona generalna m. Kazimiera Gołębiowska wręczyła podziękowania wszystkim Dobroczyńcom i Przyjaciołom, został także wyświetlony film pokazujący jak wiele osób to miejsce tworzyło, a na zakończenie radosna Agapa.

DCM „Ruah” to dzieło wielu osób, które okazały otwarte i wrażliwe serce, posłużyły talentami oraz zaangażowały się w prace wykończeniowe. To dzieło, które powstało mocą Ducha Świętego, bo tylko On mógł nas tak połączyć i dawać dobre natchnienia. Niech teraz to miejsce służy młodym, siostrom w formacji i wszystkim, którzy chcą poznać i uwielbiać Ducha Świętego.

s. Pia CSS