W ogrodzie oliwnym naszego serca
28 lutego 2015
W miechowskiej Jerozolimie
1 marca 2015

Najpiękniejszy z synów ludzkich

biblia

2 Niedziela Wielkiego Postu

Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!». I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy “powstać z martwych” (Mk 9, 2-10).

Sugestie do modlitwy:

  • …zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką – Jezus objawia nam swoje Piękno tylko wtedy, gdy godzimy się na to, aby “być z Nim” sam na sam – “osobno”. Samotność to najbardziej sprzyjający klimat, aby doświadczyć, że Jezus jest Kimś Pięknym i fascynującym – jak mówi psalm : najpiękniejszy z synów ludzkich. Jeśli wydaje się nam, że taki nie jest, to tylko dlatego, że mało lub wcale Go nie znamy. Czy pozwalasz Jezusowi, aby zabierał cię ze sobą “osobno” ? Czy potrafisz trwać w gorzkiej samotności, oczekując na Niego? Czy jest w tobie pasja poznawania Go? Prośmy Go, aby pozwolił nam doświadczyć Jego Piękna.
  • Tam przemienił się wobec nich – takie doświadczenie bliskości Jezusa miało umocnić uczniów na chwile próby i cierpienia. Wiemy jednak, że mimo tego doświadczenia zaparli się Jezusa w obliczu próby Golgoty. To pokazuje, jak wielka jest słabość ludzka – słabość moja i twoja. Prośmy Jezusa o mocną wiarę na chwile cierpienia i próby.

s. Maria CSS