Nowenna dzień 8
18 maja 2018
La Serva di Dio Sour Emanuela Kalb CSS
31 maja 2018

Nowenna dzień 9

To Duch Święty daje moc słowa… daje moc by głosić Jezusa, by głosić miłość Boga!

Tak jak napełnił Apostołów, by szli głosić, tak dziś napełnia każdego chrześcijanina!

Czy jesteś gotowy, by iść i głosić? Czy pozwolisz porwać się Duchowi Świętemu?

Zaufaj Mu… Własną mocą nie dasz rady, ale Jego mocą tak!

s. Pia CSS