„Pełni Ducha i posłani”
22 października 2018
jpg001
167 rocznica Odrodzenia Zakonu
27 października 2018

Odrodzenie

Odrodzenie – to moje nowe narodzenie.

By otworzyć się na działanie

Ducha Świętego Pocieszyciela.

By odkryć umęczone Oblicze Pana w drugim człowieku.

By być wierną Służebnicą Pana jak Maryja.

By dziękować Bogu Ojcu za trwanie

Zakonu Ducha Świętego.

By odczytać na nowo charyzmat miłości miłosiernej.

By budować wspólnotę jedności i pokoju.

By spojrzeć z miłością na współsiostrę.

By rozwijać w sobie łaskę powołania.

By uwielbiać mego Oblubieńca,

za to, że jestem Duchaczką.

Oto moje nowe narodzenie – odrodzenie.

s. Zofia CSS

Słowa napisane na 167 rocznicę Odrodzenia Zakonu Ducha Świętego.