821 lat temu…
22 kwietnia 2019
Młodzi Miłosierni na warsztatach o miłości
3 maja 2019

Pomoc misjom… aktualne potrzeby

Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego pracuje od 38 lat na misjach w Afryce, w maleńkim kraju w Burundi. Burundi to kraj bardzo biedny, ale zarazem bardzo piękny. Chrześcijaństwo w tym kraju jest obecne od ponad 100 lat. Kraj wciąż potrzebuje wsparcia duchowego, ale także finansowego, gdyż boryka się z wielkim kryzysem gospodarczym i politycznym.

Zgromadzenie włączone jest w działalność apostolską i charytatywną tego kraju. Prowadzi trzy Centrum Zdrowia, dokształcenie krawieckie dla dziewcząt i zakład stolarski dla chłopców. Ponadto w trzech ośrodkach misyjnych wspiera ludzi ubogich, sieroty i dzieci z rodzin ubogich. W Ośrodkach Zdrowia często najubożsi leczeni są za darmo, a dzieci niedożywione otrzymują jedzenie. Dzieciom szkolnym Siostry zakupują zeszyty i mundurki szkolne, młodzieży opłacają szkołę. Dziewczęta, które uczą się szycia na zakończenie kursu są wyposażane w maszyny i dodatki krawieckie, a chłopcy w narzędzia stolarskie by po opuszczeniu kursu mogli sami radzić sobie w życiu. W okresie głodu, Siostry organizowały żywność dla głodujących.

Całą tą działalność Siostry prowadzą dzięki pomocy ofiarodawców misyjnych z Polski. W grudniu ubiegłego roku Siostry zorganizowały paczki od św. Mikołaja dla ponad 1500 dzieci, dzięki zbiórce internetowej, którą zorganizowała była wolontariuszka w Burundi.

Od kilku lat Zgromadzenie na misjach powiększyło się liczebnie i cieszy się nowymi licznymi powołaniami. W ostatnim czasie wynikła potrzeba rozbudowy nowicjatu, by dziewczęta mogły przygotować się w godnych warunkach do kontynuacji działalności apostolskiej w swoim kraju realizując charyzmat Zgromadzenia jakim jest miłość miłosierna, czyli niesienie pomocy bliźniemu według ewangelii św. Mateusza 25, 36-38.

Zgromadzenie nie prowadzi działalności o charakterze gospodarczym i utrzymuje siostry na misjach, dlatego też nie jest w stanie sprostać temu wezwaniu. Zwracamy się więc z prośbą do ludzi o hojnym sercu o wsparcie finansowe, które można wpłacać na konto internetowe. Część pieniędzy została nam przyznana z Fundacji Papieskiej. Potrzebujemy jeszcze około 30 tyś $. Wpłaty można przesyłać do końca czerwca tego roku.