3 Niedziela zwykła B
Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
 Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

Mk 1,14-20

Sugestie do modlitwy Słowem Bożym:

  • “Bliskie jest Królestwo Boże…” – to znaczy, że Jezus jest wśród nas, konkretnie w twoim życiu, pośrodku twoich spraw… . Proś Jezusa, aby pomógł ci odkryć “ślady” Jego obecności przy tobie i Jego działania w twoim życiu w ostanich tygodniach
  • “Poszli za Nim” – zostawić wszystko i pójść za kimś można tylko wtedy, gdy ktoś nas sobą zachwyci… Proś Jezusa, aby rozmiłował twoje serce w Nim…