Ciągle stwarzasz
25 lipca 2013
biblia
Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości
3 sierpnia 2013

Proście…, szukajcie …, kołaczcie…

biblia

XVII Niedziela zwykła

Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». A On rzekł do nich: «Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie». Dalej mówił do nich: «Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: “Przyjacielu, użycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przyszedł do mnie z drogi, a nie mam, co mu podać”. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: “Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie”. Mówię wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona?Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą».Łk 11, 1 – 13

Panie, naucz nas się modlić… Czy ja tak proszę? Czy ja chcę uczyć się modlitwy? Jezus uczy swoich uczniów modlitwy Pańskiej. Odmawiamy ją codziennie, wielokrotnie. Czy jednak zatrzymujemy się nad jej słowami, nad znaczeniem tych słów? Odmów dzisiaj modlitwę Ojcze nasz… powoli, rozważając każde słowo. Czego Jezus nas– mnie i Ciebie w tej modlitwie uczy? Które ze słów jest dla Ciebie w tym momencie najbliższe, jest słowem na teraz? Pozostań z nim dłużej. Powtarzaj wielokrotnie.

Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Te słowa Jezusa dodają wiary, nadziei. One zachęcają, aby nie ustawać w modlitwie. Warto pamiętać o tym wtedy, gdy wydaje się nam, że już za długo prosimy, za długo szukamy i że za długo stoimy przed zamkniętymi drzwiami. Czy moja modlitwa jest wytrwała…, czy jest cierpliwa…, czy jest pokorna?

s. Agnieszka CSS