uprzejmosc
Bóg jest jak fotograf
25 listopada 2013
Rowery i ambulans dla misji
2 grudnia 2013

Przyjdzie jak złodziej

biblia

I Niedziela Adwentu A

„A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie” (Mt 24, 37-44).

Sugestie do modlitwy Słowem Bożym:

  • w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie – przywołaj sytuacje, zdarzenia, okoliczności z twojej przeszłości i teraźniejszości, o których myślisz, że nie było tam Pana… byłeś sam… zatriumfowało zło… popatrz na nie z perspektywy tych słów… On jest także w tym, w czym Jego obecności “się nie domyślamy” – bo na zewnątrz wszystko się toczy, jakby Go nie było…
  • Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie – Adwent to czas, w którym myślimy o ostatecznym przyjściu Pana, którym będzie chwila naszej śmierci. Ta perspektywa najskuteczniej porządkuje nasze życie i wartościowanie. Ta chwila może nadejść jeszcze dziś, a może za kilkadziesiąt lat, ale na pewno nadejdzie. Co czujesz, myśląc o spotkaniu z Jezusem w chwili śmierci? Co chciałbym Mu powiedzieć? Za co dziękować? Za co przepraszać? O co prosić? A co Jezus chciałby mi powiedzieć? Jak zachowałbyś się, gdybyś się dowiedział, że Pan dziś przyjdzie?… W tej perspektywie spróbuj przeżywać każdy dzień rozpoczynjącego się tygodnia.

s. Maria CSS