Przyzywając Ducha Świętego – Duchacki krzyż
15 maja 2013
Przyzywając Ducha Świętego – Godzinki
17 maja 2013

Przyzywając Ducha Świętego – Wezwania do Ducha Świętego

Nowenna trwa, a wraz z nią uroczyście odśpiewywane w naszych zakonnych kaplicach Wezwania do Ducha Świętego. Dzisiaj w tym już siódmym dniu nowenny pragnę podzielić się dwoma wezwaniami, które są mi szczególnie bliskie.

Duchu Święty Boże, Duchu ciszy otwartej na Boga…

Duch Święty, który ma moc uspokoić wszystkie burze, który wycisza moje serce i myśli bym wyczuliła się na obecność Boga… na najcichsze Jego słowo… na najdelikatniejszy dotyk… Wreszcie Duch Święty, który potrzebuje ciszy, by móc mnie oczyszczać, by ukazywać mi prawdę…

Duchu Święty Boże, Duchu radości płynącej z życia w Prawdzie…

Jakże głęboka jest radość z życia w Prawdzie, wie tylko ten, kto tego doświadczył. Prawda o mnie, w której mieszczą się  moje słabości, upadki, moja nędza i ubóstwo, ale także mieszczą się w niej talenty i dary Boże i całe wewnętrzne piękno. Prawda o wielkiej Bożej miłości do mnie… Dopóki bałam się prawdy, byłam zamknięta na Ducha Świętego, byłam zamknięta na Jego owoce… a Prawda to właśnie życie w objęciach Bożej Miłości… to życie w wolności i radości… życie bez lęku…
Ciężko jest przyjąć prawdę o nas, kiedy mówią nam o niej inni, z różnymi motywacjami i w różny sposób… ale kiedy zechcemy posłuchać Ducha Świętego… On tą prawdę powie inaczej… On mówi z miłością… to tak jakby mówił nam tą prawdę przyjaciel… Duch Święty – Przyjaciel…

Duchu Święty wycisz we mnie wszystko, co Ciebie zagłusza i wlej w moje serce pragnienie życia w Prawdzie.

Pochyl się dzisiaj i Ty siostro i bracie nad Wezwaniami do Ducha Świętego i zobacz, które na tym etapie Twojego życia jest Ci szczególnie bliskie…

Przyjdź Duchu Święty!

s. Pia CSS