Wystawa w Proszowicach
25 października 2019
168 rocznica Odrodzenia Zakonu
27 października 2019

Rok Jubileuszowy rozpoczęty

W sobotę, 26 października 2019 r., Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego zainaugurowało Rok Jubileuszowy 800-lecia posługi Zakonu Ducha Świętego w Polsce.

Świętowanie rozpoczęłyśmy od przyzywania Ducha Pocieszyciela, słowami koronki do Ducha Świętego. Ponad 100 sióstr wołało „Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych – I ogień Twojej miłości w nich zapal.”. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. Biskup Damian Muskus OFM, który w homilii przywołał słowa Księdza Kardynała Franciszka Macharskiego:

„W Kościele krakowskim idea miłości miłosiernej była oczywiście znana od samego początku, bo tu już tysiąc lat temu płynęła chrześcijańska rzeka Ewangelii. Rzeka ta niosła ze sobą świadomość krzyża i świadomość miłości wzywającej do tego, żeby wyjść do ludzi i pomagać im. Fale tej rzeki trafiły też na ulicę, którą nazwano ulicą Szpitalną. Tam był kościół Świętego Ducha, tak zrośnięty ze szpitalem, że do szpitala wchodziło się przez kościół. Nie tylko pacjenci doświadczali opieki, ale w tym właśnie kościele, przy Ewangelii i przy ołtarzu ludzie uczyli się, że nie można być sobą, nie można być człowiekiem, jeżeli jest się zamkniętym”.

Ksiądz Biskup, kończąc homilię, powiedział: „Dziękując Bogu za osiem wieków duchackiej posługi miłosierdzia w Polsce, życzę Wam dziś, byście, umocnione życiodajną mocą Ewangelii i Waszym zakonnym charyzmatem, szły do świata i zachwycały go pięknem miłości miłosiernej.  Idźcie i przyciągajcie do Boga przez posługę miłosierdzia i proste gesty dobra świadczonego na co dzień, bo – jak mówił kard. Franciszek – „tam, gdzie nie ma miłości, jest tylko jedna rada: nieść miłość”.”

W procesji z darami, Przełożona Generalna m. Maria Estera Kapitan, przyniosła do ołtarza zapaloną świecę jubileuszową, która stała się znakiem świętowania Jubileuszu. W trakcie Mszy św. wszystkie zgromadzone siostry odnowiły Akt poświęcenia się Duchowi Świętemu. Całej Eucharystii towarzyszył śpiew chóru zakonnego, pod dyrekcją s. Adriany Miś CSS. Na zakończenie chór wykonał hymn jubileuszowy pt.: „Z małego ziarna”.

Centralne Uroczystości Roku Jubileuszowego odbędą się w Centrum Jana Pawła II na Białych Morzach dnia 30 maja 2020 roku, o godz. 12.00 .

Bądź uwielbiony Boże za 800 lat Zakonu Ducha Świętego w Polsce!

s. Pia CSS