biblia
Prostować, równać, odkręcać
8 grudnia 2012
Łaska
18 grudnia 2012

Św. Jan Chrzciciel przygotowuje przyjście Chrystusa

biblia

3 Niedziela Adwentu C

Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: „Cóż mamy czynić?” On im odpowiadał: „Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni”. Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i pytali go: „Nauczycielu, co mamy czynić?” On im odpowiadał: „Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono”. Pytali go też i żołnierze: „A my, co mamy czynić?” On im odpowiadał: „Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie”. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: „Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym”. Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę. Łk 3, 10 – 18

 

Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: „Cóż mamy czynić?” Stań nad Jordanem. Dla wielu to rzeka oczyszczenia, nawrócenia… Tak wiele grzechów zostało w niej zanurzonych… Nad tym Jordanem nauczał Jan.  Nad nim stały też tłumy. Wszyscy pytali: „Cóż mamy czynić?” Gdy widzisz swój grzech, gdy go uznajesz, nie pytasz podobnie jak oni? Co odpowiadał Jan? Dotykał głównego grzechu każdej z grup: chęć posiadania, chciwość, żądza władzy… i wskazywał jak z nim zerwać. A co powiedziałby Tobie?… Dziś nie stajesz przed Janem, ale przed Tym, który wie o Tobie wszystko, zanim cokolwiek powiesz. Nie zanurzasz się w wodach Jordanu, ale w niezgłębionym miłosierdziu Boga. Zadaj więc to pytanie Chrystusowi i posłuchaj co On Ci odpowie? A potem idź w pokoju… i czyń, co usłyszysz.

… idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. Jan cieszący się sławą mówi o Chrystusie: mocniejszy ode mnie i stawia się wobec Niego niżej niż sługa, bo to do sługi należało rozwiązywanie rzemyka u sandałów na nodze swego pana. On, który mówił do króla, który nie bał się prawdy, który u wielu miał posłuch, który widział nawrócenia, wie kim jest przed Chrystusem. A Ty i ja? Kim jesteśmy przed Nim? Stań przed Chrystusem i uznaj przed Nim swoją małość, a potem zawierz Mu całego siebie i wszystko to, co chce abyś czynił…