biblia
Zdaj sprawę z twego zarządu…
22 września 2013
biblia
Bogaty i żebrak
29 września 2013

św. o. Pio

Modlitwa jest kluczem do przebaczenia,
ale nie módlcie się ze smutkiem,
nie zanudzajcie naszego Pana,
On jest Bogiem radości. Módlcie się z uśmiechem.
św. o. Pio