biblia
Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić
15 lutego 2015
W Domu Ojca Gwidona
17 lutego 2015

Symbole Światowych Dni Młodzieży

Pacanów. Już od długiego czasu obejmujemy modlitwą młodzież i wszystkich zaangażowanych w przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży.

Dzień 8 lutego 2015 r. był szczególny, ponieważ Symbole Światowych Dni Młodzieży: Krzyż i Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani, nawiedziły Pacanów – Bazylikę Mniejszą – Sanktuarium Jezusa Konającego oraz Kaplicę pod wezwaniem Ducha Świętego, gdzie posługują Siostry Kanoniczki Ducha Świętego. Po przybyciu Symboli Światowych Dni Młodzieży w uroczystej procesji zostały one przeniesione do Bazyliki, gdzie zostały powitane przez Księdza Biskupa Ordynariusza Jana Piotrowskiego i przez Księdza Proboszcza parafii Leszka Domagałę. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił Ksiądz Biskup Ordynariusz. Wraz z Księdzem Biskupem celebrowali Mszę Świętą kapłani dekanatu stopnickiego z księdzem Dziekanem Januszem Rydzkiem.

Po Mszy Świętej w Bazylice Jezusa Konającego i po adoracji, w procesji z ks. Biskupem i kapłanami, symbole zostały przeniesione do Kaplicy Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego, z uwagi na prowadzone dzieło Domu Ojca Gwidona – Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza – w której przebywają dzieci i młodzież. Krzyż i Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani zostały przywitane przez Siostrę Przełożoną naszej wspólnoty S. Dobromiłę Kurek. Siostra Przełożona rozpoczęła powitanie świętych Symboli od słów zaczerpniętych z Ewangelii według św. Łukasza, którymi św. Elżbieta wita Maryję w czasie Nawiedzenia „ a skądże mi to, że Matka Mojego Pana przychodzi do mnie…”. Słowa te jakże wymowne były właśnie teraz w tym miejscu i czasie. Wielka Miłość do człowieka zaprowadziła Go na Krzyż – mówiła dalej Siostra Przełożona- Jezus nie wahał się podjąć Męki krzyżowej. Dla kogo? Dla Ciebie. „Nikt nie ma większej miłości jeśli ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”. Siostra Przełożona życzyła wszystkim zgromadzonym na czuwaniu, szczególnie ludziom młodym, którzy byli bardzo licznie zgromadzeni, by mężnie bronili w swoim życiu wiary, i by dzielili się swoją wiarą z innymi, by bronili Krzyża, bo to najpewniejsza droga do zbawienia.

Grupa młodzieży z parafii Niepokalanego Poczęcia w Busku – Zdroju przedstawiła pantomimę pt. „Pomóż mi ”. Schola muzyczna młodzieżowa pod przewodnictwem Ks. Józefa Majchrzaka ubogacała swym pięknym śpiewem i oprawą muzyczną czuwanie, podczas którego wszyscy mogli się włączać dzięki wyświetlanym slajdom.

Do wygłoszenia konferencji i przewodniczenia w czuwaniu został zaproszony Ks. Rafał Gudwański, wikary parafii pw. Św. Rozalii w Skorzeszycach, skierował do zebranych słowo o Krzyżu i przebaczeniu. Kaznodzieja ukazał wartość Krzyża, zachęcał do odważnego wyznawania wiary, do tego by człowiek nie wstydził się Krzyża, by przyjmował codziennie Jego ciężar, bo Krzyż od pierwszych wieków wpisany jest w życie człowieka. Krzyż kosztuje – mówił Ks. Rafał, ale – mówił dalej- trzeba coś stracić, aby zyskać więcej.
Przed procesją ze światłem ks. Rafał Gudwański prosił słowami modlitwy, by Duch Święty na nowo rozpalił nasze serca Swoją Miłością, abyśmy zapalali nią tych, których Jezus postawi na naszej drodze życia, abyśmy byli światłem dla innych. Po modlitwie nastąpiła procesja ze Światłem. Kapłan od Paschału, który jest symbolem Jezusa Zmartwychwstałego zapalał świecę każdego z uczestników spotkania, a wszyscy składali zapaloną świecę w specjalnie przygotowanym sercu, całowali Krzyż i Ikonę Matki Bożej oraz wyciągali sentencję św. Jana Pawła II. Ks. Józef ze scholą prowadził również modlitwę uwielbienia i prośby przeplataną śpiewem piosenek religijnych. Po modlitwie uwielbienia wszyscy uczestnicy udali się na Agapę, na której były kanapki przygotowane przez s. Walerię i wychowanków Domu Ojca Gwidona oraz ciastko i herbatę.

O godzinie 21 wszyscy zgromadzeni odśpiewali Apel Jasnogórski. Maryjo Królowo Polski JESTEM…PAMIĘTAM …CZUWAM… W tym dniu te słowa brzmią jakoś szczególnie. My Maryjo JESTEŚMY, CZUWAMY I PAMIETAMY, my chcemy być Matko wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, bo od polskiej młodzieży, od nas zależy następne tysiąc lat. Po Apelu przemówił do nas święty Jan Paweł II – Przyjaciel Dzieci i Młodzieży. Prezentację przygotowała s. Inga Skuteczna. Papież raz jeszcze przypomniał, że Krzyż wpisany jest w dzieje polskiego narodu, oraz słowa Jezusa , że On Słowo Życia przynosi nam POKÓJ.
Młodzież i wszystkie przygotowania związane z przeżywaniem tych szczególnych dni, które mają nastąpić, była otoczona modlitwą różańcową. Podczas odmawiania różańca rozważaliśmy tajemnice Światła. Tekst z rozważaniami i różaniec prowadziły s. Inga Skuneczna i s. Dawida Stopyra.

Nie mogło zabraknąć również podczas peregrynacji Krzyża – Drogi Krzyżowej, którą przygotowała i poprowadziła Siostra Przełożona Dobromiła Kurek. Rozważania drogi krzyżowej zostały zaczerpnięte z tekstów Ks. Piotra Pawlukiewicza.

O godzinie 23 odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia rozważaniami zaczerpniętymi z Dzienniczka św. s. Faustyny.  Koronkę prowadziły s. Nikodema Pyra i s. Olga Kulec. Każda osoba miała możliwość czuwania w ciszy.

9 lutego siostry trwały od wczesnych godzin rannych przy Świętych Symbolach. O 6 rano odśpiewano Godzinki do Matki Bożej i po nich Ks. kapelan Józef Kusek poprowadził nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Mszy Świętej w zakonnej kaplicy pod wezwaniem Ducha Świętego, przewodniczył ks. kan. Sławomir Sarek, kustosz Symboli, diecezjalny duszpasterz młodzieży i dyrektor Wydziału Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Kielcach a współkoncelebrowali ks. kapelan Józef Kusek i ks. Tomasz Chojna wikary Bazyliki Pana Jezusa Konającego.

Po Mszy Świętej pożegnaliśmy Symbole Światowych Dni Młodzieży, w procesji odprowadziliśmy do samochodu – kaplicy. Dziękujemy ks. Biskupowi Ordynariuszowi za przyprowadzenie Symboli do naszej kaplicy oraz długie czuwanie i modlitwę wraz z nami. Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli trud zaangażowania, czuwania i tak licznie uczestniczyli w adoracji oraz Mszy Świętej przy Symbolach Światowych Dni Młodzieży.