biblia
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego
16 czerwca 2014
Potrzeba, by Duch Święty był jak wicher.
18 czerwca 2014

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Pacanów. Jak żyć razem pomimo różnic?
Weźmijcie Ducha Świętego – Ducha Miłości i Jedności.

Te słowa wybrzmiały w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego w czasie prelekcji s. Teresy Zygmunt zaproszonej przez ks. Leszka  Domagały – Proboszcza sanktuarium Pana Jezusa Konającego w Pacanowie.

Podczas każdej Mszy św. s. Teresa rozważała Słowo Boże dzieląc się doświadczeniem działania Ducha Świętego i Jego obecności w życiu osobistym i wspólnotowym: to tylko On rozpala miłość, która czyni nas jedno w różnorodności; miłość akceptującą każdego i współodczuwającą, przebaczającą 77 razy, miłość napominającą prowadząc do dobra i wspierającą w trudach. Dziś możemy przyjąć ten Dar Jezusa Zmartwychwstałego, Dar za cenę Jego męki i śmierci.

Eucharystia z uczestnictwem dzieci, celebrowana przez ks. Proboszcza Leszka Domagały i ks. Tomasza  Chojny – wikarego odprawiona została w intencji całego Zgromadzenia, również za zmarłe siostry.