biblia
…a Pan współdziałał z nimi…
17 maja 2015
biblia
Weźmijcie Ducha Świętego!
23 maja 2015

Wieczernik…

Trwamy w Wieczerniku,

przyzywając Ducha Świętego…

oczekując Ducha Świętego…

Wołajmy nieustannie w swoich sercach:

Veni…

Przyjdź Pocieszycielu…

Otwórzmy się na Ducha Świętego…