Dotknąć szaty Jezusa
27 lutego 2015
„Studenckie gwidony” na śniegu
28 lutego 2015

Wielkopostne rozważania: 1 niedziela


Wielkopostne zamyślenia ze Słowem Bożym
: W I niedzielę Wielkiego Postu, Duch Święty wyprowadza nas na pustynię…

„Czas się wypełnił…bliskie jest królestwo Boże.” Tak Pan Jezus podsumował swój czas Wielkiego Postu na pustyni. Po 40 dniach wyrzeczeń, intensywnej modlitwy
i zwycięskich potyczkach z szatańskimi pokusami Bóg wypełnił Jego czas łaską
i przybliżyło się Boże Królestwo.

A my, jak chcemy wypełnić okres Wielkiego Postu? Na początek zastanówmy się czym wypełniony jest obecnie nasz czas? Co szczególnie absorbuje naszą pamięć, uwagę i jakie towarzyszą nam uczucia. Może się okazać, że nie warto aż tak się zamartwiać i tyle energii poświęcać tym sprawom. Chodzi o to, by na nowo ustawić hierarchię wartości w naszym życiu. Bóg ma powrócić na pierwsze miejsce, aby wszystko mogło być na właściwym miejscu.

Zaczął się Wielki Post 2015 r. Boża cierpliwość oczekuje znów jak za dni Noego. W tamtych biblijnych dniach odpowiedziało tylko ośmioro ludzi. Czego Bóg dziś oczekuje ode mnie, od nas? Tak jak dla Pana Jezusa i dla nas, ten czas będzie próbą i spotkaniem z pokusami. Mogą to być stare nałogi, niewłaściwe towarzystwo, zainteresowania, lenistwo i inne grzechy główne. Nie jesteśmy sami. Pan Jezus, któremu poddani zostali Aniołowie, Moce i Potęgi jest z nami. Papież Franciszek przypominał w Środę Popielcową: „Pan nigdy nie przestaje litować się nad nami i pragnie po raz kolejny obdarzyć nas swoim przebaczeniem, zachęcając nas, byśmy do Niego powrócili z nowym sercem, oczyszczonym ze zła, aby wziąć udział w Jego radości. Jak przyjąć to wezwanie? Sugeruje nam to św. Paweł: «W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem». Ten wysiłek nawrócenia jest dziełem nie tylko ludzkim. Pojednanie między nami a Bogiem jest możliwe dzięki miłosierdziu Ojca, który ze względu na miłość wobec nas nie wahał się poświęcić swego Jednorodzonego Syna. W istocie Chrystus, który był sprawiedliwy i bez grzechu, dla nas stał się grzechem, kiedy na krzyżu obarczył się naszymi grzechami, a w ten sposób nas odkupił i usprawiedliwił przed Bogiem. W Nim możemy stać się sprawiedliwymi, w Nim możemy się zmienić, jeśli przyjmiemy łaskę Bożą i nie pozwolimy, by minął na próżno «czas pomyślny». Prośmy Ducha Świętego o mądre przezywanie czasu Wielkiego Postu:

„ Przyjdź, Duchu Święty, Duchu Mądrości.
Swoją światłością serca nasze napełnij,
abyśmy głębiej poznawali Boga
i Jego dzieła pełne mądrości, dobroci i miłosierdzia.
Naucz nas dóbr doczesnych używać zgodnie z wolą
Stwórcy i Dawcy z dziękczynieniem.
Pomagaj nam iść drogą miłości mądrej, szlachetnej i czystej. Amen.”

s. Antonina Wojdyła CSS