Ważne wydarzenia we wspólnocie
29 maja 2015
biblia
…w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego…
31 maja 2015

Z serca dziękujemy

Babice. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego to dla sióstr pracujących w parafii wyjątkowy i uroczysty dzień, gdyż przeżywałyśmy nasze święto patronalne.

Jego uświetnienie to zasługa wielu osób, których trud chciałybyśmy docenić.
Za Eucharystię, sprawowaną w naszych intencjach i za życzenia, dziękujemy ks. proboszczowi Janowi Molandzie, ks. Bronisławowi Sałudze i ks. Rafałowi Cinalowi.

Wyrażamy wdzięczność chórowi za oprawę liturgii oraz wszystkim drogim parafianom, którzy wsparli nas dobrym słowem, składając życzenia osobiście, mailowo lub telefonicznie. Bóg zapłać za życzliwość i wszelkie gesty przyjaźni i dobroci.
Ważnym elementem uroczystości stała się wizyta członkiń chóru parafialnego w naszym domu zakonnym. Wspólnie odmówioną koronką do Ducha Świętego polecałyśmy Bogu każdą z nas i prosiłyśmy o nowe powołania zakonne z naszej parafii. Spotkanie zakończyła radosna agapa przy stole.

Niech Pan udziela Wszystkim swojego błogosławieństwa i wspiera na ścieżkach Waszego życia. Niech Was umacnia do pracy w zadaniach, podejmowanych każdego dnia dla dobra rodziny, parafii i całego Kościoła. Prosimy o modlitwę za każdą z nas i za całe nasze Zgromadzenie.

Siostry Kanoniczki Ducha Świętego de Saxia:
s. Lucjana Sroka
s. Katarzyna Lenart
s. Józefa Guściora
s. Łucja Kramarz